vzduchotechnika praha

Ideální čas pro pořízení tepelného čerpadla vzduch voda

Tepelná čerpadla vzduch voda se dnes používají mnohem častěji než před lety. V nových budovách se tepelné čerpadlo vzduch voda vyplatí téměř vždy, pokud jde o staré budovy, záleží na stavu těchto budov. Zajímá vás, jaký je princip fungování tepelného čerpadla vzduch voda?

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch voda

Princip fungování tepelného čerpadla vzduch voda je podobný jako u ledničky, která odebírá teplo z potravin. Aby mohlo tepelné čerpadlo vzduch voda odebírat teplo ze svého okolí, potřebuje hnací energii ve formě elektřiny. Získané teplo je pak absorbováno chladivem, které se při nízkých teplotách odpařuje. V dalším kroku se pára stlačuje, dokud se její teplota nezvýší na úroveň dostatečnou pro ohřev. Nakonec se teplo z páry odvádí do topného okruhu a chladivo opět zkapalní.

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Funkce tepelného čerpadla vzduch vzduch se od jiných zařízení, jako je například tepelné čerpadlo vzduch voda, liší tím, že nevyžaduje chladicí okruh. Místo toho se u tepelného čerpadla vzduch vzduch k nasávání venkovního vzduchu používají ventilátory, které pak ohřívají použitý vzduch v místnosti. To se provádí pomocí deskového výměníku tepla uvnitř čerpadla. Takto ohřátý vzduch pak prochází dalším ohřívačem přiváděného vzduchu, který ještě více zvyšuje jeho teplotu, až je nakonec přiváděn do speciálního větracího systému v obytném prostoru. Tento systém vyhání vzduch z místnosti ven poté, co bylo teplo odebráno. Potřebujete bližší vysvětlení a další informace?

Pak se obraťte na firmu KSK spol.s r.o., která zajišťuje do bytů, rodinných domů, kanceláří, státních institucí nebo hal dodávky, montáž a servis vzduchotechniky (tedy i klimatizace), tepelných čerpadel vzduch vzduch a tepelných čerpadel vzduch voda.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.